Posmakuj Jesieni 2018

Opis Konkursu

Posmakuj Jesieni (konkurs w sieci sklepów Groszek)

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 30.08.2018 roku do dnia 25.09.2018 roku:

  • dokonać w sieci Groszek zakupu dowolnych produktów marki Pudliszki na kwotę 10 zł zwanych dalej zestawem promocyjnym.
  • zarejestrować się na stronie www.posmakujjesieni.pl, wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego w formie pisemnej poprzez dokończenia zdania „Smak jesieni to…” lub przesłać odpowiedź za pomocą wiadomości SMS na numer 4321* zaczynając od słowa SMAK a następnie odpowiedź „Smak jesieni to…”
    *Koszt wiadomości SMS jest zgodny z taryfą danego operatora.
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu wymienionych w regulaminie produktów o wartości minimum 10 zł.

Nabycie jednego zestawu promocyjnego o wartości minimum 10 zł w terminie od 30.08.2018 do 25.09.2018 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych zestawów promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego zestawu promocyjnego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego zestawu promocyjnego.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda I stopnia: 4 x voucher na wyjazd na Cypr dla 2 osób o łącznej wartości 4000 zł brutto każdy wraz z nagrodą dodatkową o wartości 440 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.
  • Nagroda II stopnia: 25 x karta przedpłacona o wartości 200 zł wraz z nagrodą dodatkową o wartości 22 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Możliość wzięcia udziału od 30.08.2018 do 25.09.2018.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.posmakujjesieni.pl


Wybierz inną promocję