Fashion

Opis Loterii

"Fashion"

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, będąca użytkownikiem bezpłatnego komunikatora działającego pod nazwą „messenger” („Aplikacja”), która najpóźniej w dniu 2 marca 2020r. ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii, nabywająca towar lub towary ("Uczestnik").

Każda osoba może wziąć udział w Loterii, jeśli w okresie od dnia 2 marca 2020 od godziny 12:00, do dnia 30 kwietnia 2020, dokona zakupu produktu promocyjnego (dalej: „Produkt Promocyjny”):

  • co najmniej 1 produktu spośród następujących: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite w butelce o pojemności 0,5L, lub Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Fanta, Sprite w puszce o pojemności 0,33L, zawierającego pod promocyjną nakrętką 1 opakowania lub zawleczką w przypadku napoju w puszce, niepowtarzalny kod promocyjny („Kod”)
  • w oznaczonych lokalach gastronomicznych promocyjnego zestawu posiłku składającego się z napoju Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite o pojemności 0,25L, 0,33L, lub 0,5L do którego jest załączona zdrapka, pokryta ścieralną farbą pod którą znajduje się Kod, (dalej „Zdrapka”)
  • zachowa nakrętkę/zawleczkę opakowania Produktu Promocyjnego, lub Zdrapkę.

Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w Loterii powinna w okresie od dnia 2 marca 2020r. od godziny 12:00, do dnia 30 kwietnia 2020r. w Aplikacji dokonać zgłoszenia („Zgłoszenie”) wysyłając wiadomość do użytkownika Aplikacji: cocacolapoland. W treści wiadomości należy wpisać Kod oraz zaakceptować regulamin Loterii.

W odpowiedzi na wysłaną wiadomość z Kodem, pojawi się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę. W przypadku wygranej, Uczestnik zostanie automatycznie przekierowany do formularza online, w którym powinien podać dane niezbędne do wysyłki nagrody.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Zasady dotyczące losowań znajdują się w regulaminie Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 1000 koszulek t-shirt, o wartości 72,57 złotych każda;
  • 500 bluz z kapturem koloru białego z grafiką, o wartości 196,00 złotych każda;
  • 500 bluz z kapturem wzór TIE DYE z grafiką, o wartości 220,17 złotych każda;
  • 500 toreb typu „nerka”, o wartości 60,27 złotych każda;
  • 500 par skarpetek, o wartości 18,45 złotych każda;
  • 50 kurtek, o wartości 306,27 złotych każda.

Pula nagród w Loterii wynosi 335.328,50 złotych brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 02.03.2020 do 30.04.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję