Przygotuj się na grilla z Coca-Cola

Opis Konkursu

Przygotuj się na grilla z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w wybranych sieciach handlowych z rynku lokalnego – pełnę listę sieci stanowi załącznik 1 Regulaminu.

Konkurs trwa od 20.04.2022 do 31.05.2022 roku na terenie Polski z wyjątkiem poniższych sieci, w których termin trwania konkursu został ustalony w następujących terminach:

 • Sieć sklepów „mato”- termin konkursu ustalono od 10.04. do 08.05.2022 roku
 • Sieć delikatesów „HAM” – termin ustalono od 21.04. do 04.05.2022 roku
 • Sieć sklepów „AS” – termin ustalono od 21.04. do 21.05.2022 roku
 • Sieć sklepów „Słoneczko” – termin ustalono od 21.04. do 22.05.2022 roku

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu:

 • W terminie trwania konkursu dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów Konkursowych Coca-Cola w tym minimum jednego w wariancie Zero Cukru dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci wymienionych w załączniku 1 Regulaminu.
 • Zarejestrować się na stronie www.grillowawygrana.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu oraz wskazanie sieci w której dokonano zakup
 • Rozwiązać zadnie konkursowe: Jaki jest Twój najlepszy przepis na danie z Grilla z Coca-Cola?
 • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 1200 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
 • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów konkursowych Coca-Cola w terminie zgodnie z punktem 4 w §1 Regulaminu upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch napojów Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziany został zestaw nagród dla każdej z sieci wymienionej w załączniku 1 Regulaminu:

 • Nagroda główna: Grill o wartości 340 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 38 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 3 nagrody za zajęcie 2 miejsca: voucher Allegro o wartości 200 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 22 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
 • 30 nagród za zajęcie 3 miejsca: leżak o wartości 90 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 10 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.grillowawygrana.pl


Wybierz inną promocję