Spróbuj za darmo i pysznie baw się jedzeniem w Biedronce

Opis Promocji

"Spróbuj za darmo i pysznie baw się jedzeniem w Biedronce"

Weź udział w Promocji od 9 marca do 15 marca 2020.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci Biedronka. Lista sklepów biorących udział w promocji wraz ich adresami znajduje się na stronie https://www.biedronka.pl/pl/sklepy. Promocja dotyczy wyłącznie MAJONEZU PUDLISZKI 240 ml.

Kup majonez marki Pudliszki ("Produkt Promocyjny").

Odbierz i zachowaj paragon/fakturę z kasy fiskalnej Sklepu, potwierdzający dokonanie zakupu "Produktu Promocyjnego".

W celu otrzymania Zwrotu pieniędzy Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu Promocyjnego wejść na stronę internetową www.pysznazabawajedzeniem.pl i wypełnić prawidłowo, odpowiedni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie („Formularz”) wskazując prawdziwe dane Uczestnika oraz wysłać za pośrednictwem tej strony wypełniony Formularz, wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego („Zgłoszenie”).

W Formularzu wymagane będzie podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika; nr dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma komunikat o przyjęciu zgłoszenia.

Po spełnieniu przez Uczestnika warunków z pkt 8-12 Regulaminu, Organizator najpóźniej w terminie do 31.03.2020 roku, prześle zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Formularzu. Przelewy realizowane będą na rachunki bankowe prowadzone przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę równą wartości jednego z Produktów Promocyjnych (wymienionych w pkt 2 Regulaminu) zakupionego w terminie od 09.03.2020 do 15.03.2020, jednak nie większą niż 9,99 zł brutto i potwierdzoną przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu.

UWAGA! Każdy z uczestników może uzyskać taki zwrot kosztów zakupu, tylko raz w czasie trwania promocji.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 10 000 zł brutto.

Organizatorem Promocji jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.pysznazabawajedzeniem.pl


Wybierz inną promocję