Razem Smakuje Lepiej – zgarniaj nagrody 2019

Opis Akcji Promocyjnej

"Razem Smakuje Lepiej – zgarniaj nagrody”"

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 15 kwietnia 2019 o godz. 12:00 i trwa do wyczerpania nagród, nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 godz. 23:59.

Akcją Promocyjną objęte są napoje promocyjne produkty z portfolio Coca-Cola HBC Polska. Pełna lista napojów promocyjnych zwanych dalej („Produkty”) podana jest w tabeli:

Napój Wielkość Przelicznik punktowy
Coca-Cola 0.85 L PET 1 pkt
Coca-Cola 1.5 L PET 1 pkt
Coca-Cola 1.75 L PET 1 pkt
Coca-Cola Zero 0.85 L PET 1 pkt
Coca-Cola Zero 1.5 L PET 1 pkt
Coca-Cola Zero 1.75 L PET 1 pkt
Fanta Orange 0.85 L PET 1 pkt
Fanta Orange 1.5 L PET 1 pkt
Fanta Orange 1.75 L PET 1 pkt

 

Opakowania Produktów o pojemności 0,85l, 1,5l, 1,75l w opakowaniach plastikowych bezzwrotnych (PET) oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz literowo-cyfrowego kodu promocyjnego na wewnętrznej stronie wszystkich etykiet Produktów („Kod PIN”)

Każdy Kod PIN jest unikalny.

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:

 • Ukończone 13 lat.
 • Utworzenie konta Uczestnika na stronie www.razemsmakujelepiej.pl (zgodnie z instrukcjami na stronie, utworzenie konta wymaga podania adresu email, daty urodzenia, imienia i nazwiska, hasła oraz akceptacji regulaminu) lub zalogowanie się na założonym już koncie na stronie www.razemsmakujelepiej.pl;
 • Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
 • Nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu;
 • Zarejestrowanie odpowiedniej dla danego typu nagrody liczby Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika poprzez aplikację do przekazywania Kodów PIN umieszczoną na stronie www.razemsmakujelepiej.pl – co umożliwi uzyskanie prawa do nagród.
 • Każdy prawidłowo zarejestrowany kod PIN to jeden punkt.
 • Liczba punktów dla poszczególnych nagród jest następująca:
  • E-voucher na zakupy w sklepach stacjonarnych DUKA oraz sklepie internetowym www.duka.com/pl/ o wartości 20 złotych – 1 szt. za 10 punktów; Warunki realizacji nagrody opisane w Załączniku numer 2.
  • Kod na darmową dostawę w aplikacji UBER EATS – 1 dostawa za 2 punkty; Warunki realizacji nagrody opisane w Załączniku numer 3;
  • E-kod do sieci kin Multikino na dwa bilety w gwarantowanej cenie 15 zł każdy - 1szt. za 2 punkty. Warunki realizacji nagrody opisane w Załączniku numer 4.

Wszystkie zarejestrowane Kody PIN zostaną zapisane w komputerowej bazie danych. Kody PIN mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Kody PIN wykorzystane wcześniej, powtarzające się lub fikcyjne nie będą uwzględniane.

Punkty wykorzystane do wzięcia udziału w loterii (na zasadach załączonego regulaminu) nie będą mogły być użyte w Promocji.

W przypadku, kiedy przesłany Kod PIN nie może być zarejestrowany na indywidualnym koncie Uczestnika, ze względu na brak konta Uczestnika, kod PIN pozostaje ważny i może być wykorzystany.

 

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:

 • E-voucher na zakupy w sklepach stacjonarnych DUKA oraz sklepie internetowym www.duka.com/pl/ o wartości 20 złotych – 10.000 szt.
  Limit: maksymalnie 1 sztuka na tydzień w okresie trwania promocji;
 • Kod na darmową dostawę w aplikacji UBER EATS – 100.000 szt.
  Limit: maksymalnie 1 sztuka w okresie trwania promocji;
 • E-kod do sieci kin Multikino na dwa bilety w gwarantowanej cenie 15 zł każdy – 100.000 szt.
  Limit: bez ograniczeń.

przy czym Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia powyższego katalogu.

Kody PIN należy zarejestrować w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru nagród.

Aby uzyskać prawo do nagrody Uczestnik deklaruje pomniejszenie ilości odpowiadających jej punktów na swoim koncie.

Odbiór nagród możliwy jest w czasie trwania Akcji Promocyjnej.

Możliwość wzięcia udziału od 15.04.2019 do 30.06.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Akcji Promocyjnej.

Pliki do pobrania

Regulamin Akcji Promocyjnej


www.razemsmakujelepiej.pl


Wybierz inną promocję