Reign-quest

Opis Konkursu

Reign-quest

Konkursem objęta jest sprzedaż na terenie sklepów należących do sieci „Żabka” („Sklep”) wszystkich napojów Reign („Produkt”). Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie, jest spełnienie warunków Promocji questomatu w aplikacji Żappka trwającym od dnia 16.11.2022 do dnia 13.12.2022 roku na warunkach określonych w tej aplikacji.

Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien:

 • Dokończyć Questa w Aplikacji Żappka na warunkach określonych w regulaminie promocji aplkacji Żappka. Quest polega na:
  • Etap1 - kup napój Reign i odbierz 1 napój Reign gratis
  • Etap2 - kup 2 napoje Reign i odbierz 2 napoje Reign gratis
  • Etap3 - kup 3 napoje Reign i odbierz 3 napoje Reign gratis
  • Etap4- kup 4 napoje Reign i odbierz 3 napoje Reign gratis oraz kod/voucher do konkursu

Po spełnieniu wymagań promocji questomatu (dotarcie do 4 etapu questomatu) w aplikacji Żappka wprowadzić w odpowiednim polu na stronie internetowej pod adresem www.ReignQuest.pl otrzymany w aplikacji Żappka kod/voucher. Jednocześnie Uczestnik powinien podać swoje dane osobowe tj.: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, oraz wykonać zadanie konkursowe, polegające na: Odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinieneś spotkać się na treningu z Krzysztofem Radzikowskim? („Praca Konkursowa”). Jednocześnie Uczestnik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

Uczestnicy którzy otrzymali kod/voucher w etapie 4, o którym mowa w pkt 3.2. powyżej mogą ubiegać się o nagrody, o której mowa w pkt 4.2., 4.3., 4.4. Regulaminu.

Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, przy czym każde kolejne zgłoszenie musi zostać poprzedzone nowym działaniem Uczestnika w questomacie w aplikacji Żappka, o którym mowa w 3.2. Regulaminu.

Nagrody

Nagrodami drugiego stopnia w Konkursie są do wyboru przez Uczestnika:

 • 100 toreb sportowych Reign o wartości 150,00 zł brutto każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 17,00 zł o łącznej wartości 167,00 zł. lub
 • 100 mat do ćwiczeń o wartości 100,00 zł brutto każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł, o łącznej wartości 111,00 zł;
 • jedna (1) nagroda główna w postaci wyjazdu na trening z Krzysztofem Radzikowskim obejmująca nocleg dla laureata w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, kolację dla 1 osoby z Krzysztofem Radzikowskim oraz indywidualny trening z Krzysztofem Radzikowskim – całe wydarzenia o wartości 9000 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 1000,00 zł, o łącznej wartości 10 000,00 zł. Termin wyjazdu planowany jest w wybranym przez Organizatora oraz zwycięzcę nagrody głównej terminie w przedziale od 10 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.

Organizatorem konkursu jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.reignquest.pl


Wybierz inną promocję