Rowerowa wyprawa z BIC

Opis Konkursu

Rowerowa wyprawa z BIC

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Intermarche na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie intermarche.pl.

Konkurs zaczyna się 25.05.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 07.06.2021 o godz. 23:59:59.

Zakup towarów objętych Konkursem w placówkach sprzedaży nie ujętych na stronie intermarche.pl lub mających miejsce przed lub po terminie od 25.05.2021 do 07.06.2021 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 20.05.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 10.06.2021 roku:

  • dokonać zakupu w sklepach sieci Intermarche jednego z produktów promocyjnych marki BIC. Konkurs obejmuje cały asortyment maszynek do golenia marki BIC dostępny w sieci sklepów Intermarche w okresie trwania promocji;
  • zachować paragon będący dowodem zakupu produktu/produktów promocyjnych BIC;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej lub dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania: „Wiosna kojarzy mi się z …””
  • zarejestrować się na stronie www.bicsoleil.pl i/lub www.bicmen.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie jednego z produktów promocyjnych BIC w terminie od 25.05.2021 do 07.06.2021 r upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych BIC zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego BIC.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2019r. poz. 1145) jest BIC Polska Sp. z o.o., 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 69 („BIC Polska”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagrody w konkursie – 10 x damski rower marki Kokkedal o wartości 1900 zł wraz z nagrodą o wartości 211 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 2111,00 złotych każda.

Możliość wzięcia udziału od dnia 25.05.2021 roku do dnia 07.06.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.bicsoleil.pl


www.bicmen.pl


Wybierz inną promocję