Skanuj-wygrywaj!

Opis Konkursu

Skanuj-wygrywaj!

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Shell. Pełna lista sklepów dostępna jets na stronie www.shell.pl.

Konkurs zaczyna się 01.06.2021 a kończy dnia 31.07.2021.

Zakup Produktów konkursowych przed 01.06.2021 lub po terminie 31.07.2021 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.06.2021 do 31.07.2021:

 • Kupić Produkt Promocyjny w sieci sprzedaży Shell
 • Zaakceptować regulamin konkursu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Zarejestrować dowód zakupu poprzez zeskanowanie go na stronie skanujwygrywaj.pl
 • Zagrać w udostępnioną na stronie grę by osiągnąć jak najlepszy wynik w rankingu dziennym. Gra polega na jak największej ilości podbić piłki poprzez kliknięcie w nią palcem (ekrany dotykowe) lub urządzeniem wskazującym w czasie 3 minut.

Nabycie Produktu Promocyjnego w terminie od 01.06.2021 do 31.07.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Promocyjnych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego napoju Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Konkurs organizowany jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

 • 8 (osiem) kart podarunkowych Shell o wartości 100 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 12 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 8 (osiem) kart prezentowych EURO AGD RTV o wartości 100 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 12 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 8 (osiem) voucherów do PlayStation Store o wartości 50 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 6 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 16 (szesnaście) piłek o wartości 50 zł brutto każda wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 6 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 53 (pięćdziesiąt trzy) kody do odbioru na stacji Shell zestawu „Mały Hot-Dog z napojem” o wartości 10,98 zł brutto każdy wraz z nagrodami dodatkowymi w wysokości 1 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
 • 277 (dwieście siedemdziesiąt siedem) kodów do odbioru na stacjach Shell napoju Coca-Cola Zero Cukru puszka o pojemności 0,33l o wartości 4,39 zł brutto każda
 • 200 (dwieście) kodów zniżkowych na „Mały Hot-Dog za 3 zł” o wartości 1,99 zł brutto każdy

Możliość wzięcia udziału od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.07.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.skanujwygrywaj.pl


Wybierz inną promocję