Spotkaj się z Papa Roach

Opis Konkursu

Spotkaj się z Papa Roach

Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  • dokonać zakupu dowolnego napoju Monster,
  • zarejestrować się na stronie www.monsterpromocja.pl i wypełnić prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Dlaczego lubisz zespół Papa Roach?
  • odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi,
  • zachować paragon z dowodem zakupu dowolnego napoju Monster.

Nabycie jednego napoju Monster w terminie od 25.06.2018 do 31.07.2018 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Monster. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego napoju Monster na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego napoju Monster.

Nagrody w Konkursie:

Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego zostanie nagrodzone nagrodą główną.

Nagroda główna jest tylko dla osób pełnoletnich – 2 bilety na 4 dni Czad Festival 2018 Arena Park – Straszęcin odbywający się od 15-18 sierpnia 2018 roku oraz meet&greet z zespołem Papa Roach o wartości 720 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 80 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Nagroda II stopnia jest tylko dla osób pełnoletnich - 48 biletów na 4 dni Czad Festival 2018 Arena Park – Straszęcin odbywający się od 15-18 sierpnia 2018 roku o wartości 360 zł brutto każdy wraz z nagrodą dodatkową o wartości 40 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Konkurs trwa 25.06.2018 do 31.07.2018.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.monsterpromocja.pl


Wybierz inną promocję