Spróbuj Costa – LIDL 2021

Opis Konkursu

Spróbuj Costa – LIDL 2021

Promocja na terenie Polski w sieci handlowej LIDL – pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.lidl.pl/.

Promocja trwa od 31.10.2021 do 14.11.2021 roku na terenie Polski.

Aby wziąć udział w promocji należy w terminie od 31.10.2021 roku do 14.11.2021 roku:

  • kupić w sieci sklepów LIDL opakowanie 1kg kawy COSTA COFFEE;
  • zachować dowód zakupu, który jest potwierdzeniem zakupu produktu/produktów promocyjnych COSTA COFFEE.
  • zarejestrować się na stronie www.sprobujcosta.pl, wypełniając prawidłowo formularz zgłoszeniowy wskazując prawdziwe dane Uczestnika oraz wysłać za pośrednictwem tej strony wypełniony Formularz, wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego („Zgłoszenie”); w Formularzu wymagane będzie podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika; nr dowodu zakupu Produktu Promocyjnego. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma komunikat o przyjęciu zgłoszenia.

Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę 15 zł brutto za produkt promocyjny zakupiony w terminie od 31.10.2021 do 14.11.2021 roku i potwierdzony przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu/paragonem/fakturą.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 60 000 zł brutto.

Kwoty za zakupione Produkty Promocyjne wydawane będą od 03.11.2021 roku do 30.11.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania określonej w regulaminie puli zwrotów gotówkowych.

W promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Promocjas organizowana jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Możliość wzięcia udziału od 31.10.2021 do 14.11.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Promocji.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.sprobujcosta.pl


Wybierz inną promocję