Spróbuj za darmo

Opis Promocji

Spróbuj za darmo

Promocja dotyczy wyłącznie następujących produktów (Produkt Promocyjny):

  • MAJONEZ PUDLISZKI 240 ml
  • MAJONEZ PUDLISZKI 480 ml

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach i sieciach sklepów spożywczych w których w sprzedaży znajdują się Produkty objęte Promocją.

Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od 1.09.2020 do 30.09.2020:

  • dokonać zakupu Produktu Promocyjnego;
  • w celu otrzymania Zwrotu pieniędzy Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie 7dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu Promocyjnego wejść na stronę www.wyprobujmajonezpudliszki.pl, wypełnić prawidłowo, odpowiedni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie („Formularz”) wskazując prawdziwe dane Uczestnika oraz wysłać za pośrednictwem tej strony wypełniony Formularz, wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego („Zgłoszenie”); w Formularzu wymagane będzie podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu email Uczestnika, telefonu kontaktowego Uczestnika, numeru rachunku bankowego Uczestnika; nr dowodu zakupu Produktu Promocyjnego;
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnego.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji nie więcej niż 1raz jeśli spełni warunki Regulaminu Promocji.

Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę równą wartości jednego z dwóch Produktów Promocyjnych zakupionego w terminie od 01.09.2020 do 30.09.2020 i potwierdzoną przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu/paragonem.

UWAGA! Każdy z uczestników może uzyskać taki zwrot kosztu zakupu, tylko za jeden zakupiony Produkt Promocyjny i raz w czasie trwania Promocji.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 66.000 zł brutto.

Zgłoszenia o zwrot kosztu zakupu będą realizowane w kolejności ich wpływania/zgłaszania i w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli zwrotów gotówkowych o refundacji kosztów zakupu będzie decydowała godzina i data konkretnego zgłoszenia promocyjnego.

Promocja trwa od 1.09.2020 do 30.09.2020.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.wyprobujmajonezpudliszki.pl


Wybierz inną promocję