Spróbuj za darmo

Opis Promocji

Spróbuj za darmo

Promocja dotyczy wyłącznie następujących produktów:

  • MAJONEZ PUDLISZKI 240 ml
  • MAJONEZ PUDLISZKI 480 ml

Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od 05.08.2019 do 29.09.2019:

  • dokonać zakupu Produktu Promocyjnego
  • wejść na stronę www.spobujmajonezpudliszki.pl lub www.spobujmajonezpudliszki.com.pl, prawidłowo wypełnić i wysłać za pośrednictwem tej strony formularz zgłoszeniowy wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnego.

Nabycie Produktu Promocyjnego w terminie od 05.08.2019 do 29.09.2019 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia.

Organizator najpóźniej w terminie do 20.10.2019 roku, prześle zwrot pieniędzy na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Formularzu. Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę równą wartości jednego z Produktów Promocyjnych zakupionego w terminie od 05.08.2019 do 29.09.2019 roku , jednak nie większą niż 9,99 zł brutto (słownie: dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) i potwierdzoną przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu.

UWAGA! Każdy z uczestników może uzyskać taki zwrot kosztów zakupu, tylko raz w czasie trwania promocji.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 50 000 zł brutto.

Zgłoszenia o zwrot kosztu zakupu będą realizowane w kolejności ich wpływania/zgłaszania i w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli zwrotów gotówkowych o refundacji kosztów zakupu będzie decydowała godzina i data konkretnego zgłoszenia promocyjnego.

Promocja trwa od 05.08.2019 do 29.09.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.sprobujmajonezpudliszki.pl


Wybierz inną promocję