Spróbuj za darmo w sklepach Lidl

Opis Promocji

Spróbuj za darmo w sklepach Lidl

Lista sklepów biorących udział w promocji wraz ich adresami znajduje się na stronie: https://www.lidl.pl/informacje-dla-klienta/znajdz-sklep.

Promocja dotyczy wyłącznie następującego Produktu Promocyjnego:

  • MAJONEZ PUDLISZKI 480 ml

Aby wziąć udział w Promocji należy w okresie od 27.07.2020 do 23.08.2020:

  • dokonać zakupu Produktu Promocyjnego;
  • w celu otrzymania Zwrotu pieniędzy Uczestnik Promocji zobowiązany jest w terminie 7dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu Promocyjnego wejść na stronę www.wyprobujmajonezpudliszki.pl, prawidłowo wypełnić i wysłać za pośrednictwem tej strony formularz zgłoszeniowy wraz z czytelnym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu Produktu Promocyjnego;
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnego.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji nie więcej niż 1raz jeśli spełni warunki Regulaminu Promocji.

Organizator zwróci na rachunek bankowy Uczestnika kwotę równą wartości jednego Produktu Promocyjnego zakupionego w terminie od 27.07.2020 do 23.08.2020, jednak nie większą niż 5,99 zł brutto potwierdzoną przesłanym wcześniej dowodem jego zakupu/paragonem.

UWAGA! Każdy z uczestników może uzyskać taki zwrot kosztu zakupu, tylko za jeden zakupiony Produkt Promocyjny i tylko jeden raz w czasie trwania Promocji.

Suma wszystkich zwrotów gotówkowych przeznaczonych na Promocję jest ograniczona i wynosi 30.000 zł brutto.

Zgłoszenia o zwrot kosztu zakupu będą realizowane w kolejności ich wpływania/zgłaszania i w przypadku wcześniejszego wyczerpania puli zwrotów gotówkowych o refundacji kosztów zakupu będzie decydowała godzina i data konkretnego zgłoszenia promocyjnego.

Promocja trwa od 27.07.2020 do 23.08.2020.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.wyprobujmajonezpudliszki.pl


Wybierz inną promocję