Subway

Opis Loterii

"Subway"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie restauracji Subway, dalej „Restauracje”.

W okresie od dnia 12 września 2022 do dnia 11 października 2022 każda osoba, która:

  • dokona w Restauracji zakupu dowolnego zestawu posiłku zawierającego produkt: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta lub Sprite, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego,

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 12 września 2022 roku i po dniu 11 października 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 12 września 2022r. do dnia 11 października 2022r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.loteriawsubway.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, któremu zostanie udowodnione, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Subway”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 50 plecaków Coca-Cola, o wartości 68,00 zł każdy
  • 2 iPhone 13 Pro 128GB, o wartości 5.099,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 567,00 zł, o łącznej wartości 5.666,00 zł każdy;
  • 1 skuter elektryczny Horwin EK1 o wartości 14.900,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.656,00 zł, o łącznej wartości 16.556 zł.

Pula nagród w Loterii wynosi 31.288 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 12.09.2022 do 11.10.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii

Wybierz inną promocję