Świąteczna czapka Coca-Cola w prezencie

Opis Promocji

Świąteczna czapka Coca-Cola w prezencie

Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w sieci handlowej POLOMARKET.

Promocja trwa od 06.12.2022 do 12.12.2022 roku na terenie Polski.

Promocją objęte są produkty COCA-COLA Original Taste, COCA-COLA Zero Cukru 330 ml w szklanej butelce dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. (zwane dalej Produktami promocyjnymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej POLOMARKET.

Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”):

a) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu dokona zakupu Produktu Promocyjnego w jednym z sklepów sieci handlowej POLOMARKET a następnie zapłaci jego cenę, oraz

b) wypełni prawidłowo formularz promocji na stronie www.czapkaswiateczna.pl wpisując:

  • Imię i nazwisko
  • Adres, na który ma być wysłana nagroda
  • Adres email
  • Telefon kontaktowy
Wgrać zdjęcie z widocznym nr paragonu oraz z widocznym produktem COCA-COLA Original Taste i/lub COCA-COLA Zero Cukru 330 ml w szklanej butelce.

Nagrody

Nagrodą w Promocji jest czapka świąteczna Coca-Cola o wartości 50 zł brutto.

Nagrody są gwarantowane dla każdego Uczestnika, który kupi produkty promocyjne zgodnie z §2 Regulaminu.

Ilość nagród gwarantowanych jest ograniczona wynosi 200 sztuk.

Nagrody wydawane będą od 08.12.2022 roku do 30.12.2022 roku lub do wyczerpania zapasów nagród.

Odbiór nagród po wyczerpaniu zapasów lub po terminie 30.12.2022 roku nie będzie możliwy.

Jeden Uczestnik może w czasie trwania promocji odebrać maksymalnie 5 szt. czapki świątecznej Coca-Cola.

Po weryfikacji zgłoszonych dowodów zakupów nagrody będą przesyłane na adres podany w czasie rejestracji (dowodu zakupu) produktów zgodnie z §2 Regulaminu.

Organizatorem Promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Promocja organizowana jest na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963 („CCHBC”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Promocji.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Promocji


www.czapkaswiateczna.pl


Wybierz inną promocję