Świąteczna wygrana z Coca-Cola

Opis Loterii

"Świąteczna wygrana z Coca-Cola"

Loteria organizowana jest na terenie sklepów nastepujących sieci handlowych: Intermarche, Spar, Stokrotka, Polomarket, E.Leclerc, Carrefour, Auchan, Selgros, Makro Cash & Carry, dalej „Sklepy”.

W okresie od dnia 17 listopada 2021 do dnia 26 grudnia 2021 każda osoba, która w Sklepie:

  • dokona w Sklepie sieci Auchan zakupu: napoju Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, Kropla Beskidu, Fuzetea, Cappy, Burn oraz Monster, a w pozostałych Sklepach zakupu: napoju Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, Kropla Beskidu, AHA, Fuzetea, Cappy, Burn, Monster oraz kawy Costa (ziarnista lub mielona), w dowolnym opakowaniu, zwanych dalej "Produktem Promocyjnym",
  • zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego,

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków zastrzeżonych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 17 listopada 2021 roku i po dniu 26 grudnia 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 17 listopada 2021r. od godziny 12:00 do dnia 26 grudnia 2021r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.swiatecznawygrana.pl, wypełnić znajdujący się formularz podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, wybrać z listy Sklep, w którym dokonano zakupu Produktu Promocyjnego, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii („Zgłoszenie”).

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1 Regulaminu.

Zgodnie z pkt 3.5. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w Regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, któremu zostanie udowodnione, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Świąteczna wygrana z Coca-Cola”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 320 maskotek Miś XXL, o wartości 221,00 złotych każdy
  • 18 telewizorów Philips o wartości 2.400,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 267,00 zł o łącznej wartości 2.667,00 zł każdy

Pula nagród w Loterii wynosi 118.726 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 17.11.2021 do 26.12.2021.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.swiatecznawygrana.pl


Wybierz inną promocję