Świąteczny Konkurs z Coca-Cola

Opis Konkursu

Świąteczny Konkurs z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci restauracji Thai WOK pełna lista restauracji dostępna jest na https://thaiwok.pl/restauracje.

Konkurs trwa od 08.12.2022 do 22.12.2022 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite, (zwane dalej Napojami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w restauracjach sieci Thai WOK.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 08.12.2022 do 22.12.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dowolnego dania z napojem Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite dostępnego w aktualnej sprzedaży w restauracjach sieci Thai WOK.
  • Zarejestrować się na stronie www.swiatecznymis.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Jak Coca-Cola pomaga Ci zorganizować Święta?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 1200 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu zestawu z Napojami konkursowymi.

Nabycie dania z napojem konkursowym Coca-Cola w terminie od 08.12.2022 do 22.12.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych dań z napojami konkursowymi Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego dania z napojami Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego dania z napojem konkursowym Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Dziesięć nagród głównych: Miś XXL Coca-Cola o wartości 395 zł brutto każdy oraz nagrody dodatkowej w wysokości 44 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • Dwadzieścia nagród 2 stopnia: bon Allegro o wartości 250 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 28 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.swiatecznymis.pl


Wybierz inną promocję