Świetuj jak nigdy dotąd!

Opis Konkursu

Świetuj jak nigdy dotąd!

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci ODIDO na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie https://www.sklepy-odido.pl/znajdz-sklep.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 24.07.2020 do 20.08.2020:

  • dokonać zakupu w sklepach sieci ODIDO 3 dowolnych Produktów Promocyjnych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Konkurs obejmuje cały asortyment produktów Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. dostępny w sieci sklepów ODIDO w okresie trwania promocji;
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i twórczym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej. Treść zadania to: „Złóż życzenia sieci ODIDO z okazji 10 Urodzin”.
    Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • zarejestrować się na stronie www.urodzinyodido.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Konkursem objęte są wszystkie produkty dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., dostępne w czasie Konkursu w sieci ODIDO. Pełna lista produktów stanowi Załącznik nr 1 („Produkty Promocyjne”).

Zakup towarów objętych Konkursem w placówkach sprzedaży nie ujętych na https://www.sklepy-odido.pl/znajdz-sklep lub mających miejsce przed lub po terminie od 24.07.2020 do 20.08.2020 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

Nabycie 3 dowolnych Produktów Promocyjnych w terminie od 24.07.2020 do 20.08.2020 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada wielokrotności 3 dowolnych Produktów Promocyjnych. W przypadku dokonania zakupu za wielokrotność 3 dowolnych Produktów Promocyjnych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, KRS: 0000080471, NIP: 5240304216.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagrody I stopnia – 50 x Voucher turystyczny Travelist o wartości 1000 zł brutto wraz z nagrodą o wartości 111 zł brutto. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 1111 zł brutto każda.
  • Nagrody II stopnia – 100 x walizka podróżna Coca-Cola z zestawem gadżetów Coca-Cola o wartości 250 zł brutto wraz z nagrodą o wartości 28 zł. brutto. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 278 zł brutto każda.

Możliość wzięcia udziału od 24.07.2020 do 20.08.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.urodzinyodido.pl


Wybierz inną promocję