Ten smak się opłaca

Opis Loterii

Ten smak się opłaca

Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ("Uczestnik"), który prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów.

W okresie od dnia 18 października 2020 do dnia 13 grudnia 2020 każday przedsiębiorca, który u Dystrybutora dokona zakupów produktów marki Pudliszki, w tym co najmniej jednej zgrzewki (8 sztuk) majonezu Pudliszki, o wartości nie mniejszej niż 200 złotych netto („Produkt Promocyjny”), odbierze i zachowa fakturę VAT potwierdzającą dokonaniezakupu Produktów Promocyjnych może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałychwarunków przewidzianych Regulaminem.

Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 18 października 2020 roku i po dniu 13 grudnia 2020 roku nie uprawniają do udziałuw Loterii. Faktury VAT nie podlegają łączeniu. Na podstawie jednej faktury VAT można dokonać wyłącznie 1 Zgłoszenia do Loterii.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 18 października 2020 roku do dnia 13 grudnia 2020 roku przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.100latzesmakiem.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail, numer NIP Uczestnika, oraz nazwę Dystrybutora, u którego dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, a następnie potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego polacheckbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej po dokonaniu Zgłoszenia.

Terminy losowań znajdują się w regulaminie Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 1 nagroda pieniężna, o wartości 20.000,00 złotych
  • 5 nagród pieniężnych, o wartości 2.000,00 złotych każda
  • 50 nagród pieniężnych, o wartości 200,00 złotych każda

Pula nagród w Loterii wynosi 40.000,00 złotych brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 18.10.2020 do 13.12.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.100latzesmakiem.pl


Wybierz inną promocję