Konkurs Układaj Historie 2019

Opis Konkursu

"Układaj Historie"

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 1.04.2019 roku do dnia 23.06.2019 roku:

  • na stronie internetowej działającej pod adresem www.ukladajhistorie.pl lub www.ukladajhistorie.com.pl lub www.ukladajhistorie.coca-cola.pl („Strona”) dokonać rejestracji konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając indywidualny profil Uczestnika zawierając login i hasło do Strony), obowiązkowo podając adres e-mail;
  • wyrazić zgodę na publikację rozwiązania zadania konkursowego na Stronie
  • dodać do utworzonego profilu przynajmniej jedno słowo skanując kod QR z opakowania produktu promocyjnego
  • rozwiązać zadanie konkursowe polegające na napisaniu historii inspirowanej słowami z puszek produktu promocyjnego używając przynajmniej jedno dodane słowo

2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy.

Terminy losowań znajdują się w regulaminie Konkursu.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagrody I stopnia: Pakiet składający się z: spotkanie z artystą, dwa karnety na Fest Festiwal oraz karta przedpłacona o wartości 500 zł. Pakiet ma wartość 958 zł brutto sztuka wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 107 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku. Razem 30 nagród I stopnia.
  • Nagrody II stopnia: Pakiet składający się z: koszulka (T-shirt) artysty wraz z płytą CD z autografem artysty. Pakiet ma wartość 90 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 9 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku. Razem 30 nagród II stopnia.
  • Nagrody III stopnia: koszulka (T-shirt) artysty – o wartośi 50 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 6 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku. Razem 300 nagród III stopnia.

Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 01.04.2019 roku do dnia 23.06.2019 roku będą rywalizować o nagrody.

Najlepsze rozwiązania zadania konkursowego z każdych dwóch tygodni trwania konkursu (dalej.: „etap konkursu”) otrzymają nagrody. W sumie organizator wyda po każdym etapie konkursu:

  • 5 nagród I stopnia
  • 5 nagród II stopnia
  • 50 nagród III stopnia

Trzydzieści (30) kolejnych zgłoszeń z każdego etapu konkursu (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową) zostanie wpisanych na listę rezerwową.

Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą raz na dwa tygodnie począwszy od 15.04.2019 do 28.06.2019 roku.

Możliwość wzięcia udziału od 1.04.2019 do 23.06.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.ukladajhistorie.pl


Wybierz inną promocję