Układaj Historie – zgarniaj nagrody 2019

Opis Akcji Promocyjnej

"Układaj Historie – zgarniaj nagrody"

Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 1 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 i trwa do wyczerpania nagród, nie później niż do dnia 30 września 2019 r. godz. 23:59.

Akcją Promocyjną objęte są napoje promocyjne produkty z portfolio Coca-Cola HBC Polska. Pełna lista napojów promocyjnych zwanych dalej („Produkty”) dostępnych w placówkach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi (Załącznik nr1)

Opakowania Produktów o pojemności 0.2L, 0.33L w puszkach (CAN) oraz w 0,5L opakowaniach plastikowych bezzwrotnych (PET) oznaczone są jako promocyjne poprzez umieszczenie na ich etykiecie nazwy Akcji Promocyjnej oraz literowo-cyfrowego kodu promocyjnego pod zawleczkami puszek oraz na wewnętrznej stronie etykiet Produktów w opakowaniach PET („Kod PIN”)

Każdy Kod PIN jest unikalny.

Warunkiem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej jest:

 • a) Ukończone 13 lat.
 • b) Utworzenie konta Uczestnika na stronie www.ukladajhistorie.pl (zgodnie z instrukcjami na stronie, utworzenie konta wymaga podania adresu email, daty urodzenia, imienia i nazwiska, hasła oraz akceptacji regulaminu) lub zalogowanie się na założonym już koncie na stronie www.ukladajhistorie.pl;
 • c) Zaakceptowanie Regulaminu;
 • d) Nabycie co najmniej 1 (jednego) Produktu;
 • e) Zarejestrowanie odpowiedniej dla danego typu nagrody liczby Kodów PIN na indywidualnym koncie Uczestnika poprzez aplikację do przekazywania Kodów PIN umieszczoną na stronie www.ukladajhistorie.pl – co umożliwi uzyskanie prawa do nagród.
 • f) Każdy prawidłowo zarejestrowany kod PIN to jeden punkt.
 • g) Liczba punktów dla poszczególnych nagród jest następująca:
  • a. Powerbank Coca-Cola o wartości 50 zł – 1 szt. za 40 punktów;
  • b. Słuchawki douszne Coca-Cola 25 zł – 1 szt. za 20 punktów;
  • c. Uchwyt na palec do smartfona Coca-Cola o wartości 9,50 zł 1szt. za 1 punkt;
  • d. 3 GB w PLAY – 1 szt. za 3 punkty; Nagroda dostępna od 8.04.do 30.06.2019 roku.
  • e. 1 GB w PLAY – 1 sztuka za 1 punkt; Nagroda dostępna od 1.07 do 30.09.2019 roku;
  • f. 60-dniowy dostęp do serwisu muzycznego TIDAL Premium tylko dla nowych użytkowników – 1 sztuka za 5 punktów; Nagroda dostępna od 1.04 do 30.09.2019 roku;

Wszystkie zarejestrowane Kody PIN zostaną zapisane w komputerowej bazie danych. Kody PIN mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Kody PIN wykorzystane wcześniej, powtarzające się lub fikcyjne nie będą uwzględniane.

Punkty wykorzystane do wzięcia udziału w loterii (na zasadach załączonego regulaminu) nie będą mogły być użyte w Promocji.

W przypadku, kiedy przesłany Kod PIN nie może być zarejestrowany na indywidualnym koncie Uczestnika ze względu na:

 • brak konta Uczestnika;

Kod PIN pozostaje ważny i może być wykorzystany.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Akcji Promocyjnej są:

 • a) Powerbank Coca-Cola o wartości 50 zł – 2.100 sztuk;
 • b) Słuchawki douszne Coca-Cola 25 zł – 16.150 sztuk;
 • c) Uchwyt na palec do smartfona Coca-Cola o wartości 9,50 zł – 2.000 sztuk;
 • d) 3 GB w PLAY – bez limitu
  (maksymalnie 4 sztuki na miesiąc na jednego Uczestnika w okresie dostępności nagrody);
 • e) 1 GB w PLAY – bez limitu;
 • f) 60-dniowy dostęp do serwisu muzycznego TIDAL Premium tylko dla nowych użytkowników o wartości 39,98 zł – 150.000 sztuk; przy czym Organizator dopuszcza możliwość rozszerzenia powyższego katalogu.

Maksymalny limit liczby nagród przypadający na jednego Uczestnika:

 • Nagroda a – 1 sztuka w okresie trwania promocji
 • Nagroda b – 1 sztuka w okresie trwania promocji
 • Nagroda c – 1 sztuka w okresie trwania promocji
 • Nagroda d – 4 sztuki na miesiąc w okresie dostępności nagrody
 • Nagroda e – 4 sztuki na miesiąc w okresie dostępności nagrody
 • Nagroda f – 1 sztuka w okresie trwania promocji

Kody PIN należy zarejestrować w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Kody PIN zarejestrowane po tym terminie nie będą uprawniały do odbioru nagród.

Odbiór nagród możliwy jest w czasie trwania Akcji Promocyjnej.

Możliwość wzięcia udziału od 1.04.2019 do 30.09.2019 lub do wyczerpania nagród.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Akcji Promocyjnej.

Pliki do pobrania

Regulamin Akcji Promocyjnej


www.ukladajhistorie.pl


Wybierz inną promocję