Urodzinowa wygrana z Coca-Cola

Opis Konkursu

Urodzinowa wygrana z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Lewiatan pełna lista sklepów dostępna jest na https://lewiatan.pl/znajdz-sklep.

Konkurs trwa od 01.05.2022 do 31.05.2022 roku na terenie Polski.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.05.2022 do 31.05.2022:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów konkursowych Coca-Cola dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.
  • Zarejestrować się na stronie www.urodzinowagra.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Złóż życzenia urodzinowe Coca-Cola z okazji 50 lat w Polsce.
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 650 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 Produktów konkursowych Coca-Cola w terminie od 01.05.2022 do 31.05.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch napojów Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktów konkursowych Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 5 iPhone 12 mini o wartości 3000 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 333 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 10 hulajnóg elektrycznych Xiaomi o wartości 1400 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 156 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 20 kart przedpłaconych o wartości 200 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 22 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.urodzinowagra.pl


Wybierz inną promocję