Wracamy do szkoły

Opis Konkursu

Wracamy do szkoły

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej K&M pełna lista sklepów biorących udział w promocji stanowi Załącznik numer 1 Regulaminu.

Konkurs trwa od 03.09.2021 do 03.10.2021.

W Konkursie udział biorą napoje Coca-Cola (zwane dalej Produktami konkursowymi) w dostępnych pojemnościach: Coca-Cola, Coca-Cola Lime, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, dowolnego produktu Costa Coffee dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej K&M.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 03.09.2021 do 03.10.2021:

  • w terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu za minimum 80 zł w tym dowolnych dwóch (2) Produktów konkursowych dostępnych w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej K&M (dalej Zakup konkursowy).
  • zarejestrować się na stronie www.grajorower.pl podając: imię, e-mail, wgrać zdjęcie lub skan dowodu zakupu oraz z rozwijanej listy wybrać sklep, z którego on pochodzi.;
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: za co lubisz sklep K&M – uzasadnij;
  • Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Dokonanie jednego zakupu konkursowego w terminie od 03.09.2021 do 03.10.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości Zakupów konkursowych z §2 pkt 1 Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 4 Rowery o wartości 1.000 zł brutto każdy oraz nagrody dodatkowej w wysokości 111 zł przeznaczonej na zapłatę podatku stosownie do każdego roweru.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Możliość wzięcia udziału od 03.09.2021 do 03.10.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.grajorower.pl


Wybierz inną promocję