Wracamy do szkoły

Opis Konkursu

Wracamy do szkoły

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Chorten pełna lista sklepów dostępna jest na https://chorten.com.pl/sklepy/lista.
Konkurs trwa od 15.09.2021 do 06.10.2021.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 15.09.2021 do 06.10.2021:

  • dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu konkursowego Coca-Cola dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Chorten;
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych;
  • zarejestrować się na stronie www.szkolnawygrana.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu;
  • rozwiązać zadnie konkursowe: Powrót do szkoły kojarzy mi się z…?
  • Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.

Nabycie Produktu konkursowego Coca-Cola w terminie od 15.09.2021 do 06.10.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego napoju Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego produktu konkursowego Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 2 Konsole gier PS5 o wartości 3900 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 433 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • 2 gry Fifa 22 PS5 o wartości 280 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 31 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 48 kart empik o wartości 50 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 6 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Możliość wzięcia udziału od 15.09.2021 do 06.10.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.szkolnawygrana.pl


Wybierz inną promocję