Wygraj 3 Toyoty od Gellwe

Opis Loterii

"Wygraj 3 Toyoty od Gellwe"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 1 grudnia 2020 do dnia 31 marca 2021 każda osoba, która:

  • dokona zakupu dowolnego produktu marki Gellwe, zwanego dalej "Produktem Promocyjnym",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 1 grudnia 2020 roku i po dniu 31 marca 2021 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku po dokonaniu czynności, o których mowa powyżej, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.toyotyodgellwe.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny.

Terminy losowań nagród podane są w regulaminie.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 3 samochody osobowe Toyota Aygo, o wartości 35.800 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3.978,00 złotych, o łącznej wartości 39.778,00 złotych brutto każda;
  • 90 nagród pieniężnych, o wartości 500 złotych każda.

Pula nagród w Loterii wynosi 164.334 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 1.12.2020 do 31.03.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.toyotyodgellwe.pl


Wybierz inną promocję