Wygraj 3 Toyoty od Gellwe (2021)

Opis Loterii

"Wygraj 3 Toyoty od Gellwe"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 15 listopada 2021 do dnia 15 kwietnia 2022 każda osoba, która:

  • dokona zakupu dowolnego produktu marki Gellwe, zwanego dalej "Produktem Promocyjnym",
  • odbierze i zachowa dowód zakupu (paragon z kasy fiskalnej lub fakturę) potwierdzający dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych Regulaminem. Zakupy Produktów Promocyjnych dokonane przed dniem 15 listopada 2021 roku i po dniu 15 kwietnia 2022 roku nie uprawniają do udziału w Loterii. Każdy zakup Produktu Promocyjnego daje prawo do dokonania 1 zgłoszenia w Loterii.

Każda osoba, która zamierza wziąć udział w Loterii, powinna w terminie od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.1. powyżej, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.toyotyodgellwe.pl, wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu komórkowego Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktów Promocyjnych oraz potwierdzić, że zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.

Terminy losowań nagród podane są w Regulaminie.

Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „WYGRAJ 3 TOYOTY OD GELLWE!”, zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 152 nagrody pieniężne, o wartości 300,00 złotych każda
  • 3 samochody osobowe Toyota Aygo:
    • 1 w kolorze Pure White, 5-drzwiowy hatchback Silnik 1,0 VVT-i 72 KM benzyna, rok produkcji 2021, o wartości 40.715,00 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.524,00 złotych, o łącznej wartości 45.239,00 złotych brutto.
    • 1 w kolorze Mambo Red, 5-drzwiowy hatchback Silnik 1,0 VVT-i 72 KM benzyna, rok produkcji 2021, o wartości 41.415,00 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 4.602,00 złotych, o łącznej wartości 46.017,00 złotych brutto;
    • 1 w kolorze Navy Blue, 5-drzwiowy hatchback Silnik 1,0 VVT-i 72 KM benzyna, rok produkcji 2021, o wartości 50.000,00 wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.556,00 złotych, o łącznej wartości 55.556,00 złotych brutto.

Pula nagród w Loterii wynosi 192.412 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 15.11.2021 do 15.04.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.toyotyodgellwe.pl


Wybierz inną promocję