Wygraj bilet na Speedway Grand Prix Polski 2019

Opis Konkursu

Wygraj bilet na Speedway Grand Prix Polski

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie wybranych zakładów handlowych Makro Cash and Carry Polska S.A. („Makro”), których dokładną lista stanowi załącznik nr 1 regulaminu.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Makro. Poprzez określenie „Klient” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal Makro na cele związane z prowadzeniem działalności w postaci sklepu ODiDO, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie K lientów CFM prowadzonej przez Makro.

W Konkursie udział biorą wszystkie wersje smakowe napojów 0,5l Monster (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w halach Makro – listę produktów promocyjnych stanowi załącznik nr 2 regulaminu.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 18.06.2019 do 01.07.2019:

  • W terminie trwania akcji dokonać zakupu jak największej ilości Produktów konkursowych Monster dostępnych w aktualnej sprzedaży w halach Makro zgodnie z załącznikiem 1 regulaminu.
  • Zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy w terminie trwania akcji (tj. od 18.06.2019 do 01.07.2019) osiągnie największą ilość zakupionych produktów Monster. Wartość dokonanych zakupów będzie pomniejszona o ewentualne zwroty towarów.

Wartości z oddzielnych zakupów Produktów konkursowych biorących udział w Konkursie, w ramach tego samego Obiektu i dokonanych zarówno w tym samym jak i różnych dniach podlegają zsumowaniu, co upoważnia Uczestnika do otrzymania odpowiedniej nagrody.

 

Nagrody w Konkursie:

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 25 biletów na Speedway Grand Prix Polski 3 sierpnia 2019 r. / Stadion Olimpijski we Wrocławiu o wartości 199 zł brutto sztuka

W przypadku stwierdzenia, iż więcej niż jeden Uczestnik osiągnął taka samą ilość punktów Zwycięzcą danej nagrody zostanie Uczestnik, który osiągną swój wynik punktowy jako pierwszy wg daty zakupu.

Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa. Wyboru Laureatów Komisja dokona na podstawie raportu sprzedaży sporządzonego przez Makro.

Konkurs trwa od 18.06.2019 do 01.07.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Wybierz inną promocję