Wygraj Motocykl Monster Yamaha

Opis Konkursu

Wygraj Motocykl Monster Yamaha

Konkurs zostanie przeprowadzony w sklepach Lidl sp. z o.o. sp. k. pełna lista sklepów dostępna jest na https://www.lidl.pl/.

Konkurs trwa od 21.10.2021 do 20.11.2021 roku na terenie Polski.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 21.10.2021 do 20.11.2021:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dwóch (2) produktów Monster dostępnego w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej LIDL zgodnie z załącznikiem 1 Regulaminu.
  • Zarejestrować się na stronie www.GPmonster.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe – odpowiedz na pytanie: Jak nazwiesz swój nowy motocykl i dlaczego właśnie tak?
  • Odpowiedź należy przesłać w formularzu zgłoszeniowym na www.GPmonster.pl w formie pisemnej wpisując treść w formularzy nieprzekraczającą 1200 znaków.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Produktów konkursowych.

Nabycie 2 produktów konkursowych Monster w terminie od 21.10.2021 do 20.11.2021 upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Konkursowych zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktów Konkursowych na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do wysłania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum dwóch produktu konkursowego Monster zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Nagroda główna w postaci motocykla Yamaha o wartości 20 500 zł. Brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 2 255 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 1 stopnia w postaci 50 czapek Monster o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • Nagroda 2 stopnia w postaci 100 koszulek Monster/Yamaha o wartości 80 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 9 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Możliość wzięcia udziału od 21.10.2021 do 20.11.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.gpmonster.pl


Wybierz inną promocję