Wygraj wejście VIP na KSW

Opis Konkursu

Wygraj wejście VIP na KSW

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci stacji paliw BP.

Konkurs zaczyna się dnia 12.10.2022 o godzinie 12:00 i trwa do dnia 08.11.2022 roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 12.10.2022 od godziny 12:00:

  • Kupić 2 puszki napoju Monster w sklepie sieci stacji paliw BP i zachować paragon
  • Wykonać pracę konkursową w postaci zdjęcia na temat: pokaż jak Monster towarzyszy Ci w podróży.
  • Zarejestrować paragon wraz z pracą konkursową na stronie www.tankujzmonster.pl
  • Zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu produktu objętego konkursem.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 2 nagrody I stopnia w postaci podwójnej wejściówki VIP na galę finałową KSW o wartości 4000 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 444 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku.
  • 60 nagród II stopnia w postaci karty upominkowej do sieci stacji paliw BP o wartości 200 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową w wysokości 22 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku.

Podmiotem urządzającym Program jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „KC”) jest Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce”, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa Poland („Monster Energy”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.tankujzmonster.pl


Wybierz inną promocję