Wygraj zestaw DJ BURN na imprezę

Opis Konkursu

Wygraj zestaw DJ BURN na imprezę

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Carrefour na terenie całej Polski - lista sklepów dostępna jest na stronie https://www.carrefour.pl/sklepy.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 28.09.2020 do godz. 23:59:59 dnia 01.11.2020:

 • Kupić w sieci Carrefour 2 dowolne puszki napoju Burn.
 • Zarejestrować się na stronie www.promocjadjburn.pl wypełniając prawidłowo zgłoszenie konkursowe polegające na:
  podaniu imienia i nazwiska nr telefonu oraz nr paragonu oraz
  kreatywnym dokończeniu zdania konkursowego które brzmi:
  Z Burn każda impreza to….?
  Uwaga ! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
 • Zachować paragon/fakturę z dowodem zakupu 2 dowolnych napojów Burn.

Nabycie dwóch produktów Burn w terminie od 28.09.2020 do 01.11.2020 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów Burn zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch produktów Burn na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu dwóch dowolnych produktów Burn zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Treść zgłoszenia musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

Podmiotem urządzającym Konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 („Organizator”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

 • 1 nagroda główna w postaci KONSOLETY DJ PIONNER DJ-DDJ-XR o wartość nagrody to 5 000 zł brutto oraz dodatkowa nagroda w wysokości 556 zł brutto przeznaczona na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.
 • 30 nagród II stopnia w postaci słuchawek PIONNER DJ HDJ-X5BT-K o wartości 500 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 56 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

Możliość wzięcia udziału od 28.09.2020 do 01.11.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.promocjadjburn.pl


Wybierz inną promocję