Wygrana na Święta z Coca-Cola

Opis Konkursu

Wygrana na Święta z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w sieci handlowej Lewiatan pełna lista sklepów dostępna jest na https://lewiatan.pl/znajdz-sklep.

Konkurs trwa od 01.12.2021 do 31.12.2021 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą wszystkie produkty Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley w opakowaniach minimum 500 ml (zwane dalej Produktami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.

AAby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 01.12.2021 r. do 31.12.2021:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu 2 dowolnych Produktów konkursowych Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley o pojemności minimum 500ml dostępnych w aktualnej sprzedaży w sklepach sieci handlowej Lewiatan.
  • Zarejestrować się na stronie www.wygrananaswieta.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i nr dowodu zakupu.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Które z minionych Świąt Bożego Narodzenia były dla Ciebie najlepsze i dlaczego?
  • Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 450 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.

Nabycie Produktów konkursowych Coca-Cola w terminie od 01.12.2021 do 31.12.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż 2 napojów Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum 2 produktów konkursowych Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • 5 Telewizorów Philips 50” o wartości 2100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 233 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 10 Aparatów Fujifilm Instax mini 11 z zapasem wkładów o wartości 650 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 72 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.
  • 10 kart przedpłaconych o wartości 200 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 22 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”)

Możliość wzięcia udziału od 01.12.2021 do 31.12.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.wygrananaswieta.pl


Wybierz inną promocję