Wygrywaj ze smakiem

Opis Loterii

Wygrywaj ze smakiem
Loteria odbywa się na terenie sklepów należących do sieci Carrefour, których lista dostępna jest na stronie internetowej https://www.carrefour.pl/sklepy (dalej „Sklepy”).

Aby wziąć udział w Loterii należy w okresie od 26.10.2020 r. do 15.11.2020:

  • kupić w Sklepie dwa dowolne produkty marki Pudliszki zwane dalej "Produktem Promocyjnym";
  • zarejestrować się na stronie www.wygrywajzesmakiem.pl wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny wpisując w odpowiednie rubryki numer telefonu Uczestnika, adres e-mail i numer dowodu zakupu dokumentujący nabycie Produktu Promocyjnego oraz potwierdzić, fakt zapoznania się i akceptacji warunków Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia na stronie internetowej Loterii.
  • zachować paragon z dowodem zakupu Produktów Promocyjnych.

Terminy losowania podane są w regulaminie.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, NIP: 524-03-04-216, zwana dalej "Organizatorem".

 

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 2 vouchery uprawniające do skorzystania z usługi remontu kuchni, o wartości 15.000 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.667 zł, o łącznej wartości 16.667 zł brutto każdy.
  • 105 bonów podarunkowych o wartości 200 zł każdy.

Pula nagród w Loterii wynosi 54.334,00 złotych brutto.

Możliość wzięcia udziału od 26.10.2020 do 15.11.2020.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.wygrywajzesmakiem.pl


Wybierz inną promocję