Wyjedź na Audioriver z BURN 2019

Opis Konkursu

Wyjedź na Audioriver z BURN

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 01.06.2019 do 30.06.2019:

  • dokonać zakupu dowolnej puszki napoju BURN w sklepach oznaczonych promocją (dalej: ZESTAW PROMOCYJNY);
  • wejść na stronę www.BurnPROMO.pl zarejestrować paragon i odpowiedzieć na pytanie: Czemu to właśnie Ty masz dostać podwójne zaproszenie na festiwal AUDIORIVER?
  • odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi;
  • zachować paragon z dowodem zakupu dowolnego napoju BURN.

Nabycie Produktu Promocyjnego w terminie od 01.06.2019 do 30.06.2019 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów Promocyjnych. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego Produktu Promocyjnego.

 

Nagrody w Konkursie:

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 50x karnet na festiwal AUDIORIVER dla dwóch osób o wartości 540 zł brutto każdy wraz z nagrodami dodatkowy w wysokości 60 zł brutto każda przeznaczone na zapłatę podatku.

Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.

Konkurs trwa od 01.06.2019 do 30.06.2019.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.burnpromo.pl


Wybierz inną promocję