Wyrusz Camperem po przygodę

Opis Loterii

"Wyrusz Camperem po przygodę"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie od dnia 26 kwietnia 2021 do dnia 24 czerwca 2021 każda osoba, która w Sklepie:

 • dokona zakupu dowolnego produktu pod marką Leibniz, zwanego dalej "Produktem Promocyjnym",
 • zachowa paragon z kasy fiskalnej dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego („Paragon”). Zakupy większej liczby Produktów Promocyjnych stwierdzone jednym Paragonem uprawniają do dokonania 1 Zgłoszenia w Loterii;

może wziąć udział w Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych regulaminem.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w okresie od dnia 26 kwietnia 2021r. od godziny 9:00 do dnia 24 czerwca 2021r. na stronie internetowej działającej pod adresem www.leibniz.pl/loteria, wypełnić znajdujący się formularz:
(a) podając obowiązkowo w odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer Paragonu
(b) wskazując w odpowiednim polu formularza 1 nagrodę spośród wymienionych w pkt 4.1.2. regulaminu, o którą grać będzie Uczestnik, oraz potwierdzić, że Uczestnik zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox'a/okienko potwierdzenia, na stronie internetowej Loterii, dalej „Zgłoszenie”. Dokonanego wyboru nagrody nie można zmienić.

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia na ekranie pojawia się informacja czy Uczestnik wygrał nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.1 regulaminu. Niezależnie od informacji, Zgłoszenie bierze udziału w Losowaniu wybranej nagrody, o której mowa w pkt 4.1.2.

Informacje dotyczące losowań nagród podane są w regulaminie.

W Loterii niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych, wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na wyniki losowania. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są wykluczane z udziału w Loterii.

Organizatorem Loterii jest FORTIS – Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7.

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

 • 300 nagród pieniężnych w wysokości 100 zł każda.
 • 6 zestawów na który składają się: (i) voucher uprawniających do skorzystania z usługi turystycznej w postaci najmu samochodu typu „Camper” który znajduje się w Chojnicach, na warunkach określonych na voucherze oraz (ii) karta o wartości 3.000,00 złotych przeznaczona na pokrycie kaucji najmu samochodu, o którym mowa w ppkt (i) powyżej, o wartości 11.260 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.251,00, o łącznej wartości 12.511,00 złotych każdy, który odbywa się w terminie:
  • od dnia 14 czerwca 2021r. do dnia 27 czerwca 2021r.
  • od dnia 28 czerwca 2021r. do dnia 11 lipca 2021r.;
  • od dnia 12 lipca 2021r. do dnia 25 lipca 2021r.;
  • od dnia 26 lipca 2021r. do dnia 8 sierpnia 2021r.;
  • od dnia 9 sierpnia 2021r. do dnia 22 sierpnia 2021r.;
  • od dnia 23 sierpnia 2021r. do dnia 5 września 2021r.

Pula nagród w Loterii wynosi 105.066 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 26.04.2021 do 24.06.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.leibniz.pl/loteria


Wybierz inną promocję