Wyrusz na wakacje z BIC

Opis Konkursu

Wyrusz na wakacje z BIC

Konkurs zaczyna się dnia 01.08.2022 o godzinie 8:00 i trwa do dnia 14.08.2022 roku do godz. 23:59:59.

Konkurs prowadzony będzie w punktach sprzedaży sieci Shell Polska na terenie całej Polski. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie shell.pl.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 01.08.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 14.08.2022 roku:

  • dokonać zakupu w sklepach sieci Shell dowolnej zapalniczki marki BIC (zwanej dalej „Produkt Promocyjny”). Konkurs obejmuje zakup dowolnej zapalniczki marki BIC, dostępnej w punktach sprzedaży sieci Shell Polska w okresie trwania promocji;
  • zachować paragon z dowodem zakupu produktu promocyjnego BIC;
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym i twórczym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej lub dołączeniu zdjęcia lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Jak przygotować się na wakacje z BIC?”
  • zarejestrować się na stronie www. zapalniczkibic.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

Nabycie jednego z produktów promocyjnych BIC w terminie od 01.08.2022 rdo 14.08.2022 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych produktów promocyjnych BIC zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego BIC zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Podmiotem urządzającym konkurs jest Fortis Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2019r. poz. 1145) jest BIC Polska Sp. z o.o., 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 69 („BIC Polska”).

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

  • Nagroda I stopnia – dron o wartości 2 300 zł wraz z nagrodą dodatkową o wartości 256 zł. Łączna wartość nagrody przewidzianej w konkursie nagród wynosi 2556 złotych.
  • Nagrody II stopnia – 3 x voucher wakacje.pl o wartości 1000 zł każde wraz z nagrodą o wartości 111 zł. Łączna wartość każdej z trzech przewidzianych w konkursie nagród wynosi 1111 złotych każda.

Możliość wzięcia udziału od 8:00:00 dnia 01.08.2022 roku do 23:59:59 dnia 14.08.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.zapalniczkibic.pl


Wybierz inną promocję