Zaproś do salsy na Walentynki

Opis Konkursu

Zaproś do salsy na Walentynki

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem portalu facebook i Instagram (dalej: „Facebook/Instagram”).

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani z jego właścicielami czy z administratorami. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Serwisu Instagram.

Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Konkurs zaczyna się 08.02.2022 r. w momencie zamieszczenia informacji o konkursie na materiałach promocyjnych w sklepach sieci Carrefour oraz w gazetce promocyjnej sieci Carrefour z dnia 08.02.2022 r. i kończy dnia 22.02.2022 roku o godzinie 24:00:00.

Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zakupu dowolnego sosu Heinz w sieci sklepów Carrefour (lista sklepów stanowi załącznik nr 1 regulaminu konkursu) w terminie od dnia 08.02.2022 r. do dnia 22.02.2022 roku godziny 24:00:00 i spełnić następujące warunki:

a. Posiadać aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko;
b. zaakceptować treść Regulaminu,
c. wykonać zadanie konkursowe polegające na:

  • Kupieniu dowolnego sosu Heinz.
  • Zrobieniu Walentynkowego zdjęcia lub filmu z Sosem Heinz.
  • Umieszczeniu i oznaczeniu zdjęcia lub filmu na FB i/lub Instagramie z hasztagiem #HEINZSOSCARREFOUR

d. UWAGA! w celu identyfikacji zgłoszeń Prace konkursowe muszą być oznaczone hasztagiem:
#HEINZSOSCARREFOUR

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

10 nagród w postaci zestawów składających się z produktów firmy Heinz o łącznej wartości 70 zł brutto za jeden zestaw wraz z dodatkową nagrodą w wysokości 8 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 11,11%.

10 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzone zestawami produktów marki Heinz.

Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach od 23.02.2022 do 02.03.2022 roku.

Organizatorem Promocji oraz Administratorem danych osobowych jest HJ Heinz Polska Sp. z o.o. Pudliszki, Fabryczna 7, 63-840 Krobia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000491355, NIP: 6961001802, REGON: 410228154 (dalej „Organizator”).

Wykonawcą promocji jest Fortis Kobyliński Dawiec Chrabonszczewski spółka jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, (dalej „Wykonawca” lub „Agencja Reklamowa Fortis”).

Możliość wzięcia udziału od 08.02.2022 do 22.02.2022.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu

Wybierz inną promocję