Zasmakuj Wolności!

Opis Konkursu

Zasmakuj Wolności!

Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Lidl na terenie całej Polski - lista sklepów dostępna na stronie lidl.pl

Konkurs zaczyna się 06.09.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 26.09.2021o godz. 23:59:59.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia 06.09.2021 do godz. 23:59:59 dnia 26.09.2021:

  • dokonać w sieci Lidl zakupu 2 dowolnych Majonezów marki Pudliszki.;
  • zarejestrować się na stronie www.pudliszkikonkurs.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów;
  • wykonać zadanie konkursowe w formie pisemnej i/lub dołączeniu zdjęcia i/lub krótkiego filmu. Treść zadania to: „Wolność smakuje…;
  • Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty (wielkość pliku filmu lub zdjęcia maksymalnie 10 MB).
  • Zachować paragon z dowodem zakupu wymienionych w regulaminie produktów marki Pudliszki.

Nabycie 2 dowolnych majonezów marki Pudliszki w terminie od 06.09.2021 od godz. 8:00 do 26.09.2021do godz. 23:59:59 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo zgłoszonym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych majonezów Pudliszki zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż dwóch majonezów marki Pudliszki na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu 2 dowolnych majonezów marki Pudliszki zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • 4 Nagrody I stopnia - to 4 x pieniądze w kwocie 10 000 zł w formie przelewów pieniężnych dokonywanych na wskazane przez laureatów indywidualne konta bankowe wraz z nagrodą dodatkową o wartości 1111 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.
  • 30 Nagród II stopnia – to 30 x Karta Lidl o wartości pieniądze w kwocie 200 zł wraz z nagrodą dodatkową o wartości 22 zł przeznaczoną na opłacenie podatku.

Organizatorem Promocji oraz Administratorem danych osobowych jest HJ Heinz Polska Sp. z o.o. Pudliszki, Fabryczna 7, 63-840 Krobia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000491355, NIP: 6961001802, REGON: 410228154 („Organizator”).

Wykonawcą promocji jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240294216, („Wykonawca”).

Możliość wzięcia udziału od 06.09.2021 do 26.09.2021.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.pudliszkikonkurs.pl


Wybierz inną promocję