Zdrapka

Opis Loterii

"Zdrapka"

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. Loteria organizowana jest na terenie restauracji, których lista jest dostępna na stronie internetowej www.zdrapnagrode.pl, zwanych dalej „Restauracjami”.

W loterii można wziąć udział w dniach od 1 lipca 2022 od godziny 10:00 do 31 sierpnia 2022.

W okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r. każdy Uczestnik, który dokona w Restauracji zakupu zestawu w skład którego wchodzi produkt promocyjny Coca-Cola ("Produkty Promocyjne") otrzyma w Restauracji wraz z paragonem zdrapkę Loterii („Zdrapka”). Każda Zdrapka zawiera niepowtarzalny kod, który Uczestnik może w odpowiednim polu wpisać na stronie internetowej pod adresem www.zdrapnagrode.pl.

Każda osoba chcąca wziąć udział w Loterii, powinna w okresie od dnia 1 lipca 2022r. od godziny 10:00 do dnia 31 sierpnia 2022r. na stronie internetowej działającej pod adresem: pod adresem www.zdrapnagrode.pl, w odpowiednim polu wprowadzić kod ze Zdrapki oraz podać swój adres e-mail. Jeżeli po wpisaniu danych na stronie internetowej www.zdrapnagrode.pl, na ekranie pojawi się napis „iPhone”, oznacza to, że Uczestnik wygrywa nagrodę o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, a jeżeli pojawi się napis „klapki” oznacza, że wygrał nagrodę o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu. Jeśli pojawi się napis „SPRÓBUJ SZCZĘŚCIA JESZCZE RAZ” oznacza to, że jest to pusty los i Uczestnik nie wygrywa nagrody w Loterii.

Zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu Organizator zapisał w pamięci komputera informację o terminach, w których możliwe są do wygrania nagrody, o których mowa w pkt 4.1. Regulaminu.

W pamięci komputera obsługującego stronę internetową Loterii zapisane są informacje dotyczące dni, w których organizowana jest Loteria, a także informacje dotyczące nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Regulaminu i godzin, po których określona nagroda może zostać wygrana w wyniku dokonania Zgłoszenia. Pierwszy Uczestnik, który dokona Zgłoszenia po zapisanej uprzednio godzinie zostanie poinformowany o wygranej. Nie ma w tym wypadku znaczenia czas jaki upłynął pomiędzy zaprogramowaną godziną, a momentem w którym uczestnik dokona Zgłoszenia. Jeżeli pomiędzy dwoma zaprogramowanymi godzinami, żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, dwóch pierwszych Uczestników którzy dokonają Zgłoszenia po następnej wylosowanej godzinie, zostanie poinformowanych o wygranej. Organizator w dniu 1 lipca 2022r. przy użyciu programu losującego umożliwiającego losowy wybór, losuje godziny i dni losowania dla nagród. W losowaniu wylosowany jest dzień przyjmowania Zgłoszeń oraz godzina w tym dniu, w którym Uczestnicy będą wygrywać nagrody.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Zdrapka” zwanej dalej "Loterią", jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

Nagrody

Nagrodami w Loterii są:

  • 5 smartfonów iPhone 13 mini o wartości 3.500,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 389,00 zł, o łącznej wartości 3.889,00 zł każdy
  • 500 par klapek Kubota sygnowanych logo Coca-Cola, o wartości 49,20 zł każda;

Pula nagród w Loterii wynosi 44.045 zł brutto.

Możliwość wzięcia udziału od 01.07.2022 od godziny 10:00 do 31.08.2022.

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin Loterii


www.zdrapnagrode.pl


Wybierz inną promocję