Zdrapka – Loteria w sieci sklepów STOKROTKA

Opis Loterii

Zdrapka – Loteria w sieci sklepów STOKROTKA

Każdy Uczestnik, który dokona w Sklepie należącym do sieci STOKROTKA zakupu jednocześnie dwóch sztuk następujących promocyjnych produktów:
- Coca-Cola o pojemności 0,5 l
- Coca-Cola Zero o pojemności 0,5 l
- Cherry Coke o pojemności 0,5l
- Fanta Pomarańczowa o pojemności 0,5 l
- Sprite o pojemności 0,5 l
otrzyma w kasie Sklepu wraz z paragonem zdrapkę Loterii.

Jeżeli po odsłonięciu na Zdrapce pola pokrytego srebrną ścieralną farbą Uczestnik widzi symbol koszulki oraz mieszczący się pod symbolem napis „GRATULACIE WYGRAŁEŚ!!!”, oznacza to, że Uczestnik wygrywa nagrodę.

Jeśli po odsłonięciu pola pokrytego srebrną ścieralną farbą Uczestnik widzi napis na Zdrapce napis „SPRÓBUJ SZCZĘŚCIA JESZCZE RAZ” oznacza to, że jest to pusty los i Uczestnik nie wygrywa nagrody w Loterii.

Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do otrzymania nagrody.

Nagrody Loterii:

Nagrodami w Loterii jest 3.500 koszulek Coca-Cola o wartości 10,00 zł brutto każda.
Pula nagród w Loterii wynosi 35.000,00 zł brutto.

Konkurs trwa od 15.09.2016 do 5.10.2016 r.

Pełne informacje znajdują się w regulaminie loterii.

Pliki do pobrania

Regulamin loterii

Wybierz inną promocję