Zimowy Konkurs z Coca-Cola

Opis Konkursu

Zimowy Konkurs z Coca-Cola

Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski w wybranych punktach sprzedaży - pełna lista dostępna jest w załączniku nr 1 oraz na stronie www.zimowenagrody.pl.

Konkurs trwa od 16.01.2023 do 31.03.2023 roku na terenie Polski.

W Konkursie udział biorą produkty dystrybułowane przez Coca-Cola HBC Polska: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite, (zwane dalej Napojami konkursowymi) dostępne w aktualnej sprzedaży w punktach sprzedaży z załącznika 1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 16.01.2023 do 31.03.2023:

  • W terminie trwania akcji dokonać jednorazowego zakupu dowolnego napoju Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Fanta, Sprite dostępnego w aktualnej sprzedaży w punktach sprzedaży z załącznika 1.
  • Zarejestrować się na stronie www.zimowenagrody.pl podając: imię nazwisko nr telefonu kontaktowego oraz mail i wgrać zdjęcie lub skan dowodu zakupu produktów objętych Konkursem.
  • Rozwiązać zadnie konkursowe: Który z napojów Coca-Cola pijesz najczęściej zimą i dlaczego?
  • Odpowiedź nie może mieć więcej niż 1200 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi.
  • Zachować paragon z dowodem zakupu Napojów konkursowych.

Nabycie napoju konkursowego Coca-Cola w terminie od 16.01.2023 do 31.03.2023 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych napojów konkursowych Coca-Cola zgodnie z §2 pkt 1 Regulaminu. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego napoju Coca-Cola na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu minimum jednego napoju konkursowego Coca-Cola zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków Regulaminu.

Nagrody

W Konkursie przewidziane zostały nagrody:

  • Trzy (3) nagrody główne: Kask narciarski UVEX o wartości 800 zł brutto każdy oraz nagrody dodatkowej w wysokości 89 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • Pięć (5) nagród 2 stopnia: Gogle narciarskie UVEX o wartości 400 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 44 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku
  • Czterdzieści (40) nagród 3 stopnia: Karta podarunkowa Martes Sport o wartości 100 zł brutto oraz nagrody dodatkowej w wysokości 11 zł brutto przeznaczonej na zapłatę podatku

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

Pełne informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

Pliki do pobrania

Regulamin Konkursu


www.zimowenagrody.pl


Wybierz inną promocję